חנות מקוונת עבור משתמשים פרטיים** המחירים הינם ללקוח פרטי עבור זכות שימוש במאגר לעמדה בודדת.
* לרכישת מינוי עבור מוסדות (כגון אוניברסיטאות, מוסדות מחקר ואקדמיים, מכללות וכו') ולשאלות כלליות, פנו ל marketing@cdisys.com או +972- (2)-5870-112 .
* הרשם להתנסות חינם
  הרישום למערכת מאפשר שימוש במאגר ובכל הכלים הלימודיים לתקופת נסיון ללא תשלום.