חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תשעה עשר יום שהם ב' שבועות וה' ימים

תוכן

אלהים ציור אלף למד הא יוד מם: ואו מלכות בהוד, וכן בגבורות

לנוק' ומאיר בה וו בסיוע י' דאהיה וכ' דנגד יכש

00000000 יוד הי0 שמלה דחושם

כלם הוד דת"ת ז"א

ת הוד דת"ת נוק'

ד דמ"ה ו' דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'