חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תשעה ימים שהם שבוע א' ושני ימים

תוכן

יוד הי ואו הי: יוד מלכות בגבורה וכן בגבורות לנוק' יוד בסיוע א ור דקרע שטן

000 הי יוד ה00 יובב דיובב

בארץ גבורת גבורת ז"א

נ גבורת גבורת נוק'

ה דמ"ה ה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'