חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תשעה ועשרים יום שהם ד' שבועות ויום א'

תוכן

יוד הי ויו הי; מוח בחסד. ומאיר בו יוד ודוחה כיוצא לנצח.

מלכות דחסד ה' בחסד הוד. וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה יוד בסיוע א דאהיה וח דחקב טנע

יוד הי וא 000 בלע דשמלה

תנחם חסד דהוד ז"א

י חסד דהוד נוק'

א דמ"ה ה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'