חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה לה'

תרומה לה'
... ... אתם קדושים העליונים, קחו מאתכם תרומה לה'. דהיינו שיחדשו חדושי תורה להרמת השכינה. א"ר חייא, מי שהתחיל להרים הוא ירים.