חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה לה'

תרומה לה'
... מחצית השקל, שהוא עשר ספירות דאור זכר, תרומה לה', צריך להרים אותו לה', ולא להמשיכו. אלא להמשיך המחצית של אור נקבה בלבד. שהוא ממטה למעלה.