חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה

תרומה
ז"ש קחו מאתכם תרומה, מאתכם הוא ההמשכה לקבל עליכם תרומה ההיא, שהיא השכינה, שיהיה האדם חלק לה'.