חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה

תרומה
... קחו מאתכם תרומה, שפירושו, התתקנו כלכם להעלות עליכם, ולשאת עליכם, את כבוד הכסא הקדוש, שהוא המלכות, להעלות למעלה, לז"א.