חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה

תרומה
ויקחו לי תרומה. דהיינו השכינה, רוח המלכות.