חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה

תרומה
וזאת התרומה, שהיא כנסת ישראל, דהיינו המלכות