חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תרומה

תרומה
ז"ש ויקחו לי תרומה. לי תרומה, הן ב' מדרגות בינה ומלכות, שהן אחת, שמתחברים יחד.