חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

תיקון חצות

תוכן

חצות נקרא מחצה על מחצה, היינו באמצע הלילה. לילה נקרא חושך. ובאמצע החושך, הנקרא מחצה על מחצה, חציו טוב וחציו רע, היינו שקצת מאיר לו אור הקדושה וקצת הוא מרגיש שנמצא בחושך, אז הזמן שיתאבל על חורבן ביהמ"ק בכלל.
ובפרט כי לבו של אדם נקרא בית, כמ"ש (ברכות נז:) ג' דברים מרחיבים את דעתו של אדם, אשה נאה, דירה נאה, וכלים נאים. ומפרש הזה"ק אשה נאה דא נשמתא, דירה נאה דא ליבא, שהלב של האדם הוא הבית שבו האדם גר, שצריך להיות בית דקדושה, שהוא להשפיע לה'. וזה נחרב ובמקומו בא בנין של אהבה עצמית.