חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ששה עשר יום שהם ב' שבועות וב' ימים

תוכן

יוד הא ואו הא: ואו ודוחה כיוצא בו לת"ת מלכות חסד ג' בחסד ת"ת ז"א, וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה וו בסיוע

י דאהיה ונ' דנגד יכש

יוד הי וא 000 בלע דחושם

עמים חסד דת"ת ז"א

י חסד דת"ת נוק'

ה דמ"ה ה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'