חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ששה ימים

תוכן

יוד הי ויו הי רשימו דגדלות ב' דאבא ומאיר בה הא ודוחה כיוצא בו לחסד מלכות דחסד א' ביסוד דחסד ז"א וגבורה בחסד וכן בגבורות לנוק' ומאיר בה הה בסיוע ה' דאהיה וץ' דאבגיתץ

00000 או הי יו 00 שאול דבלע

אתנו יסוד דחסד ז"א

ו' יסוד דחסד נוק'

ו' דמ"ה ו' דב"ן

הרחמן וכו '

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'