חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ששה ועשרים יום שהם ג' שבועות וה' ימים

תוכן

אלהים אלף למד הא יוד מם: הא מלכות בהוד וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה דאהיה ות דבטר צתג

000000000 יוד הי 0 שמלה דהדד

מישור הוד דנצח ז"א

י הוד דנצח נוק'

ת דמ"ה ה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'