חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך וגו'

תוכן

שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך וגו'
'שופט' נקרא רק בחינת בכח. 'שוטר' נקרא שהוא מוציא בפועל. "לך" לשון יחיד. היינו, שכל יחיד צריך לעשות לו תכנית בכח, ואחר כך להוציא לפועל.
מהו "בכל". תשובה: היות שיש שני שערים, א) שער בית הסוהר. ב) שער המלך, כמ"ש: ומרדכי יושב בשער המלך. 'שער' נקרא מקום הכניסה או מקום היציאה. ובכל שער יש שומרים. ובשער המלך השומרים לא נותנים להכנס, ובשער בית הסוהר השומרים לא נותנים לצאת.
והפירוש יהיה: שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך - שהאדם צריך לעסוק בכח ובפועל איך לצאת מבית הסוהר, וצריך לתת כח ופועל שיוכל להכנס בשער המלך. נמצא, שכל העבודה היא על ידי האדם. היינו, שהאדם הוא הפועל.
ואח"כ מסיים, שצריך לדעת: "אשר ה' אלקיך נותן לך". היינו, לאחר המעשה אסור לומר ש"כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה", אלא: "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל" וגו'.