חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שערי שירים ‏א. שירים שכתב מרן בעל הסולם זי"ע

תוכן


‏שערי שירים

‏א. שירים שכתב מרן בעל הסולם זי"ע

נפלאים מעשיך ונפשי יודעת ונכלמה

חפצך תגלה לבטח כצמח באדמה

ותהי אומן ומכלכל כל זרע בחוניך

כדרך האומן את היונק תשאם בידיך

והאמונה מאין מוצאה, צורתה אין בארץ, עוד אין לה

וכי שורש ודמיון נעלם מכל חרוץ

ועיני ה' על כל ישלם, כגנן לבכירה

לאמור לו התהלך לפני, ראה נתתי לפניך על נעלם צורה

ותאיר להם מקומם, ועל כל תפלתם מענה

וארוחתם תמיד לעיניך נצבים בשמי מעונה

כי זיוך גלוי לעיניהם, בהקיץ ולא בחלום

כן תכינם לראות באמונתך, תכרה להם אוזן

ובין העומדים לפניך תדבר עמהם ונגלה כל (בהגלות) החזון

זה שקויתי מצאתי כי תשמע קול מצויך

מעתה אסור לך כל תמונה אנכי ה' אלקיך

ובעיניהם יראו, ולבבם ישמע כשמלה. גלית לעיניהם

ומה חביב המצוה בעת יגיע השמע באזניהם

אז ישבעו בשמחה ובגבורה, ובכל הגידים

לעשות ולשמוע מצותך, ואמונתך בפיהם מעידים

זה ספר השמים, כל הגלוי כל החתום

לימודי ה' בו ירוצון, מהללים בקדושתם על כל הניסים


 ב. שיר

 

אז נתתי לך אלף כסף גם כסות עינים,

להודיע שאדם לא אל, כי לא ילין ביקרו

ורק השורש למטה, והאל מושיט הפרי לנקי כפים

ומושיעו סועדו ותומכו והוא הדרו.

נאוו היו על ההרים

חזות רגלי מבשר

שמע הקול ממרום

באמת היום תתעשר

בערב שבת ככלות הבוקר

האויר אז היה צח

ופתאום ברך קל עוף עבר

נרשם בזכרוני לנצח

נושא בכנפיו ניצוצי תקוה

מראים לי באצבעך

שכל רז יגלה לך באחוה

בנעימות ימיך תשביעך.

 

ג. שיר

 

א. הגיד לך, אדם, מה טוב

מה ה' אלקיך, דורש

הכי תחפוץ, היות כגן רטוב

קבל מני, הכין וחרוש.

 

ב. אינו חפץ, לא בעולות, ולא בזבחים

כי ירעב, כי תשאל לך

לא יתאו, המנחות, גם הנסכים,

כי אינו צריך לך.


ג. אך זאת, יתאוה, לשמוע שמיך

גם שם מקומך, כי תדע

נקובה, מפורשה, בלשון אמיך

זאת יחפוץ ממך לידע.

 

ד. והיות, שפתיך דובבות, הסוד הזה

לכל יבא, אנכי אשבע

שבנפלאות, תתפאר לאמור, הנמצא כזה

איש אלקים, מראה באצבע.

 

ה. נהרות אפרסמון, מעדנים, ונחלי פנג

ימשכו אליך, יחבקוך בתמידות

וזמן כביר, כאריכות זכרונך, תתענג

כל עוד שמך בפיך, בלי כבדות.

 

ו. והיה, בהמחות שמיך, על המים

כי כן גבהו עליך, פעמיך

ברגע, קול תשמע, מן השמים

שוב ברח לך, אל מקומיך

(עטרת אור לועש"ק בחוקותי)

 

ז. הא לך אלף כסף כסות עינים עושה אלה יחד

הדמים מודיעים לא אלקים אתה ביקרו

אז הוחל אנוש לאמור עבוד משמחה עבוד מפחד

כי המושיע תומכך סועדך והוא הדרו.

(עטר"ת אור ליום ג' במדבר מ"ב למב"י)