חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שני ימים

תוכן

יוד הי ויו הי גדלות א' דאי' ומאיר בה הא ודוחה כיוצא בו לחסד מלכות דחסד א' בגבורות חסד ז"א ויסוד בחסד וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה דאהיה וב' דאבגיתץ

000  הי יוד ה 00 יובב דבלע

יחננו גבורות חסד ז"א

ש גבורות חסד נוק'

ה דמ"ה ה דב"ן.

הרחמן וכו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'