חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שנים מקרא אחד תרגום

תוכן

עפ"י מש"כ בהקדמת הזה"ק אות קנ"א בהסולם דף ק"נ, שתרגום נקרא אחוריים, היינו בחינת ו"ק שהוא חסדים, ולשון קודש נקרא חכמה, אפשר לפרש שנים מקרא הם בחי' ו"ק דחכמה ואחד תרגום, היינו שבכלים דג"ר יהיה בחי' חסדים ולא חכמה. לכן בשבת שהם מוחין דחיה מאיר רק ו"ק דחיה ובכלים דג"ר הוא בבחינת חסדים (ע"ש הקדמת הזה"ק בהסולם דף ק"נ אות קנ"א).