חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שנים ועשרים יום שהם ג' שבועות ויום א'

תוכן

יוד הה וו הה: הא ודוחה כיוצא בו לת"ת מלכות דחסד ד' בחסד נצח, וכן בגבורת לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה וב דבטר צתג

יוד הי וא 000 בלע דהדד

לאמים חסד נצח ז"א

ו חסד נצח נוק'

א דמ"ה ד דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'