חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמנה ימים שהם שבוע א' ויום א'

תוכן

יוד הי ואו הי ומאיר בה הא ודוחה כיוצא בו לגבורת מלכות דחסד ב' בחסד דגבורה ז"א, וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה וק' דקרע שטן

יוד הי וא 000 בלע דיובב

לדעת חסד דגבורת ז"א

ר חסד גבורה דנוק'

ד' דמ"ה ד' דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'

 

1מלה זו: דחסד, הוסיף בין השורות רבי יקותיאל גורדון.