חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמים תחתונים

שמים תחתונים שמים, הם ז"א, שמחזה ולמעלה נבחן לשמים עליונים, ומחזה ולמטה לשמים תחתונים (עיין בראשית א'' בראשית א' דף רנ"א ד"ה ורזא ע"ש) ונודע שמחזה ולמטה אין לו תקון במקומו, אלא צריך שיעלה ויכלל בהזווג שמחזה ולמעלה הנק' שמים עליונים