חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמים עליונים

שמים עליונים שמים, הם ז"א, שמחזה ולמעלה נבחן לשמים עליונים, ומחזה ולמטה לשמים תחתונים (עיין בראשית א'' בראשית א' דף רנ"א ד"ה ורזא ע"ש) ונודע שמחזה ולמטה אין לו תקון במקומו, אלא צריך שיעלה ויכלל בהזווג שמחזה ולמעלה הנק' שמים עליונים