חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמים וארץ-ב' בחינות

ב' בחינות שמים וארץ
יש ב' בחינות שמים וארץ, א) מה שכבר תיקן המאציל, והוא הנקרא מעשה בראשית ב) שמים וארץ החדשים שיתגלו אחר גמר התקון. בסו"ה כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה וגו'.