חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמונה עשר יום שהם ב' שבועות וד' ימים

תוכן

יוד הא ואו הא: הא מלכות בנצח וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה בסיוע ה' דאהיה וי דנגד יכש

0 וד הי ואו ה0 הדד דחושם

עמים נצח ת"ת ז"א

י נצח דת"ת נוק'

ו דמ"ה ד דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'