חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שמונה ועשרים יום שהם ד' שבועות

תוכן

יוד הה וו הה: הא מלכות במלכות וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה הה וה דאהיה ובטרצתג

00 הי ואו הי בעל חנן דהדד

מלכות דנצח ז"א

מ מלכות דנצח נוק'

או דלת ה דמ"ה

דלת ההה דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'

 

ירמיאו"א

שאם פגמתי בא' מז' בחי' דגבורות דדעת ז"א או בז' ספירות דנצח שבו, או בז' ספירות דחסד ד' שבחסדים או בז' ספירות דנצח דנוק', בפנימיים, יתתקן בכח סגולת מצות ספירת העומר שספרתי לפניך אמן סלה.