חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלשה ימים

תוכן

אכדטם קטנות ב' דאו"א ומאיר בו ואו ודוחה כיוצא בו לחסד מלכות דחסד א' בת"ת חסד והוד בחסד וכן בגבורות לנוק' ומאיר בה וו בסיוע י' דאהיה וג' דאבגיתץ

000 000 00 ואו הי 000 000 000 חושם דבלע

ויברכנו ת"ת דחסד ז"א

מ ת"ת דחסד נוק'

ו' דמ"ה ו' דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'

 

1ראה כוונת "הרחמן" כו' בסוף העומר.