חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלשה ועשרים יום שהם ג' שבועות וב' ימים

תוכן

יוד הה וו הה; ואו מלכות בגבורה וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה וו בסיוע י דאהיה וט דבטר צתג

 000 הי יוד ה 00 יובב דהדד

כי גבורת נצח ז"א

ט גבורת נצח נוק'

ו דמ"ה ל דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'