חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלום לרחוק ולקרוב

תוכן

שלום לרחוק ולקרוב [ישעיהו נז' יט']. שהשלום בא לאלה שקרובים לה', שהלא ימין מקרבת ושמאל מרחקת, שלום ה' יכול דוקא על ידי שניהם, על ידי רחוק וקרוב, היינו ימין ושמאל, אז שייך שלום.