חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלום העולם

שלום העולם
שלום העולם. כלומר שבהם קבלו המוחין דג"ר מאמא, שה"ס שלום העולם.