חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל

תוכן

תשמ"ז מאמר כג במסכת עוקצין בענין שלום, אר"ש בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום [תהלים כט']. הנה הכתוב אומר (ישעיה נ"ז) שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר ה' ורפאתיו. ויש להבין בדבריו, במה שאומר…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה