חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שלום

שלום
... מתרחקים מהתורה ואינם מעלים מ"ן לזווג עליון, ע"כ הם רחוקים מצדקה, ונמצאים בדינים דצדק ... ומתוך שאינם מעלים מ"ן להפך הצדק לצדקה, אין להם שלום. כלומר, שאינם גורמים זווג עליון, המכונה שלום. וע"כ השלום אינו מאיר עליהם