חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שיר מבעל הסולם

תוכן

אתה מצוי מחויב המציאות

ואורותיך יוצאים מהנמשכים לראות

לכן נתחייבו כל נברא לעבדיך                                                                  

כי לא יחסרוך גם עובדי זולתיך

 

בראתני לא בחיוב זולת בנדבה

כי גאית ולפני כל מלאכה השלמה