חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שירה

שירה ובלילה שירה עמי: זהו גבורה דז״א, כי שירה היא כמו בכור שורו הדר לו. ופני שור מהשמאל. ושירה ושור שוים זה לזה.