חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שושנה בין החוחים

שושנה בין החוחים
והמצב של הקטנות נק' בשם שושנה בין החוחים, משום שט"ס התחתונות שלה נתרוקנו מאור האצילות, ונשארו כחוחים. והמצב של הגדלות נק' בשם שושנה סתם, או כנסת ישראל