חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שבת ראשונה שלאחר הפסח

תוכן

השבת שלאחר הפסח צריכה להאיר עד שבועות. והרמז לזה: "וספרתם לכם ממחרת השבת". והשבת שלאחר שבועות צריכה להאיר עד סוכות.