חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שבעה עשר יום שהם ב' שבועות וג' ימים

תוכן

עה: יוד מלכות בת"ת וכן בגבורות לנוק'. ומאיר בה יוד בסיוע א דאהיה וד דנגד יכש

 00000000 ואו הי 000000000  חושם דחושם

יודוך ת"ת דת"ת ז"א

כ ת"ת דת"ת נוק'

י דמ"ה ו' דב"ן

הרחמן כו'

אלקים יחננו וכו'

אנא בכח וכו'