חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שבעה ימים שהם שבוע א'

תוכן

יוד הי ויו הי גדלות ב' דאבא ודוחה כיוצא בו לחסד ומאיר בה ואו מלכות דחסד א' במלכות דחסד1 וחסד בחסד ז"א וכן בגבורה לנוק' ומאיר בה וו בסיוע י' דאהיה ואבגיתץ

00 הי ואו הי בעל חנן דבלע

סלה מלכות דחסד ז"א

י' מלכות דחסד נוק' נוק'

יהוד יו דמ"ה יהוד יו דב"ן

הרחמן וכו'

אלקים יחננו וכו '

אנא בכח וכו'