חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שאלות על "שובה ישראל"

תוכן

שובה ישראל עד ה' אלקיך, כי כשלת בעוניך [הושע יד', ב'], קחו עמכם דברים ושובו אל ה'. א) מהו עד ה' וכו'?. ב) כשלת בעוניך, מהו המכשול שהעון גרם, הלא העון בעצמו הוא המכשול? ג) מהו, קחו עמכם דברים, ושובו אל ה'? הדברים הללו מהם, שמשמע שיקח עמו תירוצים, שיהיה לו מה לתרץ את עצמו לפני ה'. וכי יש תירוצים לגבי ה'?