חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

שאלות ליציאת מצרים

תוכן

טענות הרשע. וכמו כן יש להבין את התשובה על טענת הרשע, שטוען, מה העבודה הזאת לכם, וא"ח אלו היה שם לא היה נגאל. מהי הסיבה, שהוא לא היה יכול לצאת מהגלות.
להבין, מדוע אם הקב"ה רוצה להוציא את עם ישראל מיד פרעה, הוא צריך להסכמת פרעה, הלא הוא כל יכול, ויכול להוציאם אפילו בלי הסכמת פרעה.
ולמה הכביד ה' את לב פרעה, שלפי הנראה ניטל ממנו הבחירה.
ידוע מה שכתוב בספרים הקדושים, שישראל במצרים היו כבר במ"ט שערי הטומאה, עד שנגלה עליהם ה' וגאלם. ויש להבין, הלא אחרי בשורת הגאולה, בטח שהיה להם הכנה. ומדוע נכנסו במ"ט שערי טומאה.
כמו כן להבין ענין מצה ומרור: איזה קשר יש ביניהם, כמו שכתוב בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, שאז הוא הזמן לספר מענין יציאת מצרים, ולא בזמן אחר.