חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רשימו

רשימו
החלק היותר קטן מאור המלכות, דהיינו מאו"ח, הנשאר בה מבחינת מציאותה, מכונה "ניצוץ קטן". ובאורות, מכונה זה בשם "רשימו".
ח"ג פ"ה אות ה'