חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רשימו

רשימו בחינת רשימה מהאור שהיה בו, כלומר הארה קטנה מאד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהארה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח, עד שתחזור ותמשיך כל האור, שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והארה זו מכונה בשם רשימו.