חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רעם

רעם
אל הכבוד, ה"ס החסד המתגלה מחמת הגבורה, כיתרון האור מתוך החשך, וע"כ נאמר אל הכבוד הרעים, כי הוא נגלה על ידי שהרעים בגבורה, דבר אחר, אל הכבוד הרעים, ... פירוש אחר, בהכ' אל הכבוד הרעים. ה"ס ימין שהוא חסד, אשר הגבורה נאצלת ממנו, כי הספירות יוצאות ונאצלות זו מזו כנודע. וא"כ יהיה פירוש הכ' כפשוטו, אל הכבוד שהוא חסד, הרעים האציל הגבורה שה"ס רעם.