חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רחמנא ליבא בעי

תוכן

רחמנא ליבא בעי

(שנת תרע"ט)

'רחמנא ליבא בעי' (סנהדרין קו, ב). פירוש, שסדר הבריאה הוא 'עין רואה ולב חומד' (רש"י במדבר טו, לט), אבל רחמנא בעי מכנסת ישראל שתשנה סדר הבריאה, שתהיה התחלה מן הלב, שמקודם יהיה הלב חומד, ואחר כך 'כי עין בעין' וגו'. בזה תבין סוד 'אני ישנה ולבי ער' (שיר השירים ה, ב), כי באמת קשר הלב יותר חזק מהיוצא מן העינים, כי העין עושה פסקי פסקי, ולפעמים ער ולפעמים ישן, שמטעם זה תענוג תמידי אינו תענוג. אבל הלב תמיד ער, והייחוד נצחי וקיים.