חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רחל

לאה
שהנוקבא שמחזה ולמעלה דז"א נקראת לאה, והנוקבא שמחזה ולמטה דז"א נקראת רחל. אחד הוא עולם שהתכסה, דהיינו לאה, ואחד הוא עולם שהתגלה, דהיינו רחל