חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רחל

רחל
יש ב' בחינות מלכות אל הז"א, א' היא מלכותא דדוד, דהיינו המלכות שמחזה ולמעלה דז"א, והב' היא המלכות שמחזה ולמטה, הנקראת רחל, וכן נקראת ארץ.