חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

רוחות-ד' רוחות

ד' רוחות
..דרום הוא קו ימין וצפון הוא קו שמאל, ... ..צד מזרח, שהוא בחינתו עצמו תפארת, ... ..צד דרום, לקו ימין, חסד, ... ..צד צפון לקו שמאל גבורה, ... ..צד מערב, שהוא הנוקבא ...