חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

ראשית

ראשית
והיא נקראת ראשית משום שבאמת כתר עליון הנסתר הוא הראשון מהע"ס, אלא משום שהכתר אינו נכנס בחשבון הספירות לכן ספירה השניה דהיינו חכמה נחשבת לראשית... משום זה נאמר עליה ב' ראשית. ב' משום שהיא שניה לאצילות הע"ס, וראשית משום שהיא ראשית לחשבון אחר שהכתר אינו נכנס בחשבון... ועוד כמו שחכמה עלאה היא ראשית, כן חכמה תתאה נבחנת לראשית. משום שמחכמה עלאה עד המלכות שהיא חכמה תתאה, אין מי בכל הספירות שיקבל לעצמו הארת החכמה.