חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קריאת שמע שעל המטה דשבת

תוכן

ובק"ש על המטה תכוין בסדר של החול, והיינו כי כל כוונת ק"ש על המטה כבר ביארנו, שהוא סוד עשית כלי לאימא ולנוק' שתוכל לקבל השפע ביום. ואמנם בחול הוא הכוונה לקבל השפע מבחינת החול, ובשבת - מבחינת שבת, רק שכל הכוונות שהולכות על ענין הכרתת הקליפות, כגון יחוד רוממות אל, וגם הכוונה להעלות הניצוצות, שיש בבשכמל"ו דק"ש, אין לכוין בהם, כי בשבת כבר כל הניצוצות נבררו ואין לקליפות אחיזה.