חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

קצבה

קצבה
וכללות קבלת הנאצל, שנתמעט מחמת הצמצום, הוא מכונה בשם קצבה.